swastika
ULEMAN
Upacara Pitra Yadnya
Katur ring
Panglingsir/Semeton/Id Raka Rai

Saking Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Titiyang Jagi Ngemargiang Upacara Pitra Yadnya

Melarapan Dharma Agama lan Dharma Kerti titiyang purun nunas keledangan mangda prasida mapaice Doa lan Rawuh Ngupasaksi Upacara Pelebon sane kelaksanayang :

Rahina : Sukra Kelawu
Pinanggal : 28 Juni 2024
Dauh : 08.30 WITA – Ngantos Puput
Genah : Puri Bangkang, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng

Dumogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa Mepaice sesuluh galah lan pemargi sane patut.

Antuk keledangan, kerawuhan para semeton sami titiyang ngaturang suksmaning manah.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Titiyang Sang Pengrajeg Karya
I Gusti Bagus Ngurah Susila
I Gusti Bagus Ngurah Putrawan Suela

Dudonan Acara

  • 00Hari
  • 00Jam
  • 00Menit
  • 00Detik

Ucapan & Doa